Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı -Yeni-

Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programının 10 Temmuz 2017 tarihinde başlaması planlanmaktadır.

Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programının ücreti KDV dahil -1000- (bin) Türk Lirasıdır.

Sertifika programlarına, Türkiye’deki üniversitelerin lisans programlarının 3. ve 4. sınıflarında  okuyan öğrencilerle üniversitelerin ve açıköğretim fakültelerinin lisans programlarından mezun olan öğrenciler başvurabileceklerdir. (YÖK tarafından denkliği kabul edilen  yurtdışındaki üniversitelerin lisans programlarından mezun olanlar ya da 3. ve 4. sınıf öğrencileri de programa başvuruda bulunabilecektir.)

Akdeniz Üniversitesi mezunları, öğrencileri ve personeli için %10 indirim uygulanacaktır.

Sertifika Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası Bilgileri

Ziraat Bankası Akdeniz Üniversitesi Şubesi

Şube Kodu: 2167

Hesap Numarası: 367161792592

(Ücretin yatırılması için son tarih 10.07.2017)

Sertifika Programına Başvuru İçin Gerekli Şartlar:

  • Üniversitelerin (açık öğretim fakültesi dahil) lisans programı 3. veya 4. Sınıf öğrencisi olmak yada lisans mezunu olmak,
  • YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş üniversitelerden mezun olmak,
  • Okuyanlar için; Onaylı Öğrenci Belgesi,
  • Mezunlar için; Diploma aslının ibrazı şartı ile diploma fotokopisi,
  • Sertifika Programı ücretinin yatırıldığına dair ödeme dekontu,
  • Akdeniz Üniversitesi personeli olanların üniversite personeli olduklarına dair belge.
0

Linklerimiz

Misyon

Vizyonumuz doğrultusunda başta Türkiye Türkçesi olmak üzere diğer Çağdaş Türk lehçe ve şivelerini ve dünya dillerini öğretmek amacıyla gerekli eğitim-öğretim ortamını oluşturmak, bu alanda gerekli materyalleri tasarlamak, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bilimsel toplantılar düzenlemek, uygulama araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetleri desteklemek. Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin farklılığı, yurt içi veya yurt dışından Türkiye’ye gelen soydaşlarımıza/yabancı uyruklu öğrencilere çağdaş bir öğrenme ortamı sunmak, ulusal ve uluslararası düzeyde, Yabancı Dil eğitim programları ve kurslar düzenlemek, araştırma ve uygulamanın esas alındığı bir yapılanmaya sahip olmak.

Vizyon

Dil öğretimini, özellikle Türkiye Türkçesine ilgi duyan, yurt içi ve yurt dışında dil eğitimi almak isteyen soydaşlarımıza/ yabancılara belli bir sistem çerçevesinde etkili bir biçimde öğreten ve eğitim-öğretim alanında her türlü yeniliğe açık bir kurum olmak. Ayrıca yabancılara Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtan bir kurum olma konusunda hem Türkiye’de hem de dünyada önde gelen kurumlardan biri olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kampüsü
Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası
Tel:
Tel: