Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi


Yabancılara Türkçe Öğretimi A-2/B Kuru Sınav Sonucu 21.01.2019 – 22.01.2019

A2-B Kur Sonucu 21.01.2019

Sınavda başarılı olan kursiyerlerimiz bir sonraki kur ödemelerini yaptıktan sonra TÖMER Öğrenci İşleri bölümüne dekontlarını bırakmalıdırlar.

TEK DERS Sınavına kalan kursiyerlerimiz sınav Perşembe 09.00’da yapılacaktır.

0