Akademik Personel

                                                                 

Okt. Meryem YILMAZ KARACA                                                                        Okt. Aykut ÇELİK

               Koordinatör                                                                                 E-posta: aykutcelik@akdeniz.edu.tr

E-Posta: meryemkaraca@akdeniz.edu.tr

 

 

                                                                   

Okt. Bilal NARGÖZ                                                                                                  Okt. Sevgi AY

E-Posta: bilalnargoz@akdeniz.edu.tr                                                               E-Posta: sevgi.ay@hotmail.com

 

 

Okt. Ceylan AYAR

E-posta: ceylanayar2810@gmail.com

Misyon

Vizyonumuz doğrultusunda başta Türkiye Türkçesi olmak üzere diğer Çağdaş Türk lehçe ve şivelerini ve dünya dillerini öğretmek amacıyla gerekli eğitim-öğretim ortamını oluşturmak, bu alanda gerekli materyalleri tasarlamak, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bilimsel toplantılar düzenlemek, uygulama araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetleri desteklemek. Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin farklılığı, yurt içi veya yurt dışından Türkiye’ye gelen soydaşlarımıza/yabancı uyruklu öğrencilere çağdaş bir öğrenme ortamı sunmak, ulusal ve uluslararası düzeyde, Yabancı Dil eğitim programları ve kurslar düzenlemek, araştırma ve uygulamanın esas alındığı bir yapılanmaya sahip olmak.

Vizyon

Dil öğretimini, özellikle Türkiye Türkçesine ilgi duyan, yurt içi ve yurt dışında dil eğitimi almak isteyen soydaşlarımıza/ yabancılara belli bir sistem çerçevesinde etkili bir biçimde öğreten ve eğitim-öğretim alanında her türlü yeniliğe açık bir kurum olmak. Ayrıca yabancılara Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtan bir kurum olma konusunda hem Türkiye’de hem de dünyada önde gelen kurumlardan biri olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kampüsü
Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi Yabancıdiller Yüksekokulu Giriş Kat Kampüs/ANTALYA
Tel: 0242.227.44.08
Tel: 0242.227.44.00