İletişim

E-mail: tomer@akdeniz.edu.tr

AKDENİZ TÖMER: +90(242) 227 44 00/ Dahili 4790         +90 (242) 22744 08

Doç. Dr. Ahmet Zeki GÜVEN- Müdür Tel: +90 (242) 227 44 00/  Dahili 4790

Yrd. Doç. Dr. Emine ATMACA- Müdür Yrd. Tel: +90 (242) 227 44 00/  Dahili 4792

Akdeniz Üniversitesi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yabancı Diller Yüksek Okulu Yeni Binası, Antalya

Linklerimiz

Misyon

Vizyonumuz doğrultusunda başta Türkiye Türkçesi olmak üzere diğer Çağdaş Türk lehçe ve şivelerini ve dünya dillerini öğretmek amacıyla gerekli eğitim-öğretim ortamını oluşturmak, bu alanda gerekli materyalleri tasarlamak, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bilimsel toplantılar düzenlemek, uygulama araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetleri desteklemek. Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin farklılığı, yurt içi veya yurt dışından Türkiye’ye gelen soydaşlarımıza/yabancı uyruklu öğrencilere çağdaş bir öğrenme ortamı sunmak, ulusal ve uluslararası düzeyde, Yabancı Dil eğitim programları ve kurslar düzenlemek, araştırma ve uygulamanın esas alındığı bir yapılanmaya sahip olmak.

Vizyon

Dil öğretimini, özellikle Türkiye Türkçesine ilgi duyan, yurt içi ve yurt dışında dil eğitimi almak isteyen soydaşlarımıza/ yabancılara belli bir sistem çerçevesinde etkili bir biçimde öğreten ve eğitim-öğretim alanında her türlü yeniliğe açık bir kurum olmak. Ayrıca yabancılara Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtan bir kurum olma konusunda hem Türkiye’de hem de dünyada önde gelen kurumlardan biri olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kampüsü
Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası
Tel:
Tel: